جهت پخش سراسری اثر در رسانه معتبر مای آونگ موزیک و دیگر سایت ها با شماره 09338997326 تماس بگیرید

دانلود آهنگ احسان به نام به نام سولو

  • ترانه جدید
  • /
  • ۲۴ مهر ۱۴۰۲
  • /
  • ۰ نظر

دانلود آهنگ احسان به نام به نام سولو

دانلود آهنگ سولو – احسان به نام   از رسانه مای آونگ موزیک

Ehsan – Solo

دانلود آهنگ احسان به نام  به نام سولو

♪ ♫ ♬ » ─── ♫ ♫ ● | متن ترانه | ● ♫ ♫ ─── « ♪ ♫ ♬

خوش ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺘﻢ دراد //
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺖ ﺗﻮ آﯾﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻔﺮم دراد //
ﻣﻦ دﯾﮕﻪ روﺣﻢ ﻣﺮده //
اﺻﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاره دﯾﮓ ﺻﻠﺢ ﺟﻨﮓ ﺑﺮام //

ﺑﺰا درک ﻧﮑﻨﻦ ﻣﻨﻮ اﯾﻦ ادﻣﺎ اﺻﻦ //
به ورم نیس بزنن منو اینا پسم//
اﯾﻨﺎ اﺻﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺪوﻧﻦ ازم //
وﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ ی ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﮐﻔﻦ//

ﻣﻦ راﻣﻮ ﻣﯿﺮم ﺣﺘﯽ اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻏﻠﻂ //
رﯾﺪم تو تیمی ک دﯾﺪن ﺷﺪم ﮐﺎرو ﺑﻠﺪ//
واسم نطق میکردن ک تکسام داره غلط//
سولو شدم الان تبریک شدین الک //

بیا بپردازم بهت شاید برین بالا//
هرچندهزاریمین لای دوﺗﺎ ﺗﺮاوﻻم //
فرقمون با هم مس اسراییل و حماس//
توپ تکونم نمیده واسم بیارین تانک//

دﯾﺪم تیم ﻣﻨﻢ ک ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﯿﻮن ﭼﻔﺖ//
قمه چیه میشین تش ﺑﺎ ﭘﺎﭘﯿﻮن ﺧﻔﺖ //
سری تیمو بده از این بچه ﺑﺎزﯾﺎش ﻟﻔﺖ // گنگ تیم رفتش بزن یه لیوان سک//

دﯾﺪم ﺣﺮف ﭘﺸﺘﻤﻪ ﭼﺮا ﺑﮕﯿﺮه ﺟﻠﻮﻣﻮ //
ﻣﻦ ک واﻗﻌﯿﻢ ﻧﯿﻮﻣﺪم ﺑﭽﯿﻨﻢ دﮐﻮرو //
وﻗﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻢ ﺑﮕﯿﺮه ﻓﻠﻮرو //
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﯿﻮ ﺗﻮ رفاقت ﮐﺮدﻣﺶ ﺗﺮورو //

کروس:

ﭼﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯽ حق//
ﭘﯽ ﮐﯿﮑﻢ ، ﭘﯽ ترب //
ازوﻧﻤﻮﻗﻪ ک ﻣﯿﺨﻮﻧﺪم گروهی
ﺗﺎ اﻻن ک سولو ﻣﯿاد بالاﺗﺮک ۲

ورس۲:

شاﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ول ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺗﮑﺴﺎم ﮔﺮف//
دﯾﮕﻪ ﺳﺎﮐﺘﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻪ ورﺳﺎم رﻟﻪ//
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺷﺪه رفیقﮐﻨﺴﻞ//
اﻻن ﺻﺪاﻣﻮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻒ مشهد ﭘﻠﯽ//

ﺑﺮم ﺣﺘﯽ روی ﺑﯿﺖ داﻧﻠﻮدی//
ﺑﺎزم ﮔﻮﺷﻪ رو ﻣﯿﮕﯿﺮه ﮐﺎرم ﮐﺎﺳﯿﺎس ﻃﻮری//
ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﻪ ﺑﮑﻦ ازش ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ//
اﺻﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ام ﺷﻤﺎ ﺗﻮی ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﺪ//

واسه پول ﻣﯿشد حسابم کال،رف از دﺳﺘﻢ//
ﺑﺎزم ﮐﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ، اﯾﻨﺠﻮری ﺗﺮک بستم//
اﻻن ﺑﺎ ﻫﯿﺖ ﺑﻤﯿﺮ ﯾﺎ واﺳﻢ ﺑﺰن دس ﭘﺲ //
دیگه قد جلوم علم نکن میگیره خندم//

راﻣﻮ ﺑﻠﺪم ﭘﺲ اﻻن ب ﻓﮑﺮ ﭘﺮوازم//
ﺗﺎ ب ﺗﻪ ﺧﻂ ﻧﺮﺳﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺮﺑﺎزم//
ﻫﻤﻮن احسانم ک ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ و ﻧﺴﺎﺧﺖ
انقد صیقلم دادن ﺣﺎﻻ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺎﺳﻢ//

اﯾﻦ راﻫﯽ ک ﻣﯿﺮم دﯾﮕﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﻣﻪ//
ﻣﯿﮕﺎم ب وﻗﺘﺶ ﻫﺮﭼﯽ ک ﺿﻌﯿﻔﻪ دورﻣﻪ//
قلمم درﺳﺖ ﻏﻠﻂ ﻣﺚ ﻗﻤﻪ ی دو ﻟﺒﻪ//
تیزه هی نکنین حمیدیو کفری ترش//

داداشم ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﺮﻗﻪ//
من صدام رو بیت میزنه فک و لثه//
حرمت نون و نمکه وگرنه دیس بود فرقش //
مث ک باس بدم‌ منبد دست با دستکش//

احسان به نام سولو

خانه » ترانه جدید » دانلود آهنگ احسان به نام به نام سولو

آخرین آهنگ‌ها

سولو

آهنگ سولو

0:00 / 0:00
0
0
اشتراک

نظرات کاربران

نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود
اولین نفر باشید که در مورد این موزیک نظر ارسال میکنید
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود